En dag på ÖlandVi började dagen med att ge oss ut på Alvaret för att jaga blommoräntligenstenbrott var det gott om

sen drog vi vidare till Ölands djurpark


Lördagsnöjelördagsnöje på landetnej nu får det vara bra för idagvargen väntarvårblommalikaså


i väntan på tvättmaskinräv på morgonpromenad

Brand på Valdemarsvikenföre brandennågot är på gångpyromanerna flyr platsenbranden är ett faktumagent kvack 008 har full koll på lägethär följer några bilder på UFO-verksamhet
FåglarPå spaningsuppdragEnergitankningSvanpar på grönbete

RSS 2.0